Fabryka placów zabaw

0800 70 28 21

Fabryka placów zabaw

0800 70 28 21

Fabryka placów zabaw

0800 70 28 21

Jakość & Gwarancja

Jak długi jest okres gwarancji na place zabaw Wickey?

Jesteśmy przekonani o wysokiej jakości naszego drewna. Dlatego na każdy drewniany plac zabaw Wickey udzielamy 10 lat gwarancji. (patrz poniżej: oświadczenie gwarancyjne).

Jaką jakość posiadają place zabaw Wickey?

Wszystkie place zabaw Wickey zostały skonstruowane, uwzglẹdniając bezpieczeństwo użytkowników, trwałość, stabilność, dbałość o środowisko naturalne i oczywiście o zabawę. Bez wątpienia bezpieczeństwo Państwa dzieci jest dla nas priorytetem. Cały proces produkcji placów zabaw jest kontrolowany. Po wyprodukowaniu produkt jest sprawdzany pod kątem jakości, uwzglẹdniając wszystkie obszary związane z bezpieczeństwem. Każda śruba jest zabezpieczona osłoną, dzięki czemu nie istnieje ryzyko skaleczenia.

Jak stabilne są place zabaw Wickey?

Stabilność placów zabaw Wickey zapewniają dołączane masywne 10mm - wkręty do drewna. Słupki i belki wież zabaw Wickey, huśtawki, domki do zabawy dla dzieci i piaskownice są wstępnie nawiercane, by ułatwić Państwu złożenie elementów. Niektóre połączenia belek celowo nie są nawiercane, żeby zagwarantować idealne dopasowanie drewna. Ponieważ” drewno pracuje”, dopiero po dopasowaniu można nawiercić kilka belek i je ostatecznie zamocować.

Jak przyjazne dla środowiska są place zabaw Wickey?

Place zabaw Wickey wykonane są z trwałego drewna zgodnie z PEFC. Oznacza to, że ze względu na ochronẹ środowiska w miejsce każdego ściętego drzewa jest sadzone nowe.

Jaką żywotność mają urządzenia Wickey?

Każda z wież zabaw Wickey jest wykonana z impregnowanego ciśnieniowo drewna sosnowego lub świerkowego. Pozwala to na jego ochronẹ przed wpływem warunków atmosferycznych, grzybów niszczących drewno, czynników chorobotwórczych i owadów. Impregnacja ciśnieniowa drewna sprawia, że place zabaw mają niezwykle długą żywotność.

Czy mogę rozszerzyć o kolejne elementy wieże zabaw Wickey?

Place zabaw Wickey mogą być dostarczone z siedziskiem do huśtawki, zjeżdżalnią, sterem statku, drabinka sznurową, peryskopem lub innym dodatkiem. W większości placów zabaw istnieje możliwość ustawienia piaskownicy. Poprzez różne części do dobudowy oraz dodatki można każdy plac zabaw rozbudować, zapewniając tym samym jeszcze więcej przyjemności w trakcie zabawy Państwa dzieciom.Wszystkie podane dane są zaleceniami, bez gwarancji.

Oświadczenie gwarancyjne

Oferent gwarancji, Wickey GmbH & Co. KG (dalej: Wickey), udziela klientom na wszystkie drewniane części będące przedmiotem zakupu gwarancję trwałości na okres 10 lat, z ograniczeniem do zrealizowanego w ramach oferty obszaru wysyłki i dostawy. Gwarancja Wickey obejmuje gnicie drewnianych części zakupionego przedmiotu na skutek zmiennych warunków atmosferycznych, które moga wystąpić w okresie trwania gwarancji. Gwarancja nie dotyczy sytuacji, gdy uszkodzenia drewnianych części zakupionych towarów wynikają z wadliwego montażu elementów drewnianych przez klienta lub przez osoby trzecie, lub uszkodzenia drewnianych części spowodowane są przez niewłaściwe użycie lub składowanie przez klienta lub przez osoby trzecie, wandalizm klienta lub osoby trzeciej, typowe właściwości drewna lub szkody wywołane przez burze. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie otrzymania towaru. Ustawowe prawa konsumenckie (a także prawo do odstapienia od umowy) nie są ograniczone w ramach gwarancji.

Roszczenia gwarancyjne klient powienien kierować na następujący adres::
Wickey GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt / Niemcy

Nabywca zobowiązany jest, na podstawie gwarancji Wickey, do przesłania zdjęć z wadami drewnianych części zakupionego produktu i odpowiedniej kopii faktury lub numeru przedmiotu oferty (w przypadku zakupu na Allegro lub innej platformie) listem lub drogą e-mailową, w celu ułatwienia likwidacji szkody Wickey. W ramach oświadczenia gwarancyjnego klient otrzymuje bezpłatnie zamienniki wadliwych elementów drewna dotyczących zakupionego przedmiotu.

Jeśli wada nie wynika z rękojmi lub gwarancji, Wickey zastrzega sobie prawo, w ramach czynności procesu gwarancyjnego, zwrotu od klienta poniesionych kosztów..