Fabryka placów zabaw

Fabryka placów zabaw

Fabryka placów zabaw

Jakość & Gwarancja

Jaki okres gwarancji na place zabaw daje Wickey?

Na każdy plac zabaw WICKEY udzielamy 10 lat gwarancji (patrz poniżej: oświadczenie gwarancyjne).

Jaką jakość posiadają place zabaw Wickey?

Wszystkie przydomowe place zabaw WICKEY zostały opracowane z naciskiem na bezpieczeństwo, trwałość, stabilność, dbałość o środowisko naturalne i oczywiście zabawę.
Stabilność: - Wszystkie główne łączniki belek wież zabawowych WICKEY zostały przewiercone i zabezpieczone solidnymi 10-milimetrowymi wkrętami do drewna oraz specjalnymi osłonami z tworzywa sztucznego.
Gwarancja - 10 lat gwarancji na każdy plac zabaw WICKEY (patrz poniżej: oświadczenie gwarancyjne).
Przyjazność dla środowiska - Zabawki WICKEY wykonane są z drewna pochodzącego z trwałej gospodarki leśnej, zgodnie z PEFC. Oznacza to, że ze względu na środowisko, dla każdego ściętego drzewa jest posadzone nowe.
Długa żywotność - Każda z wież zabaw WICKEY jest wykonana z impregnowanego ciśnieniowo drewna sosnowego lub świerkowego.
Zabawa - Wieże zabaw Wickey są dostarczane razem z akcesoriami: siedzisko do huśtawki, zjeżdżalnia, koło sterowe, peryskop lub inne dodatki. Przestrzeń pod każdą z wież zabaw WICKEY można wykorzystać jako piaskownicę.
Prosty montaż - W odróżnieniu od większosci sprzętów do samodzielnego montażu wszystkie wieże zabaw WICKEY są już spiłowane. Wszystkie główne połączenia 10 mm wież zabaw są wstępnie nawiercone. Wkrętarka i zestaw kluczy nasadowych są wystarczającymi narzędziami do budowy wież zabaw.

Oświadczenie gwarancyjne

Oferent gwarancji, Wickey GmbH & Co. KG (dalej: WICKEY), udziela klientom na wszystkie drewniane części będące przedmiotem zakupu gwarancję trwałości na okres 10 lat, z ograniczeniem do zrealizowanego w ramach oferty obszaru wysyłki i dostawy. Gwarancja WICKEY obejmuje gnicie drewnianych części zakupionego przedmiotu na skutek zmiennych warunków atmosferycznych, które moga wystąpić w okresie trwania gwarancji. Gwarancja nie dotyczy sytuacji, gdy uszkodzenia drewnianych części zakupionych towarów wynikają z wadliwego montażu elementów drewnianych przez klienta lub przez osoby trzecie, lub uszkodzenia drewnianych części spowodowane są przez niewłaściwe użycie lub składowanie przez klienta lub przez osoby trzecie, wandalizm klienta lub osoby trzeciej, typowe właściwości drewna lub szkody wywołane przez burze. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie otrzymania towaru. Ustawowe prawa konsumenckie (a także prawo do odstapienia od umowy) nie są ograniczone w ramach gwarancji.

Roszczenia gwarancyjne klient powienien kierować na następujący adres::
Wickey GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt / Niemcy

Nabywca zobowiązany jest, na podstawie gwarancji WICKEY, do przesłania zdjęć z wadami drewnianych części zakupionego produktu i odpowiedniej kopii faktury lub numeru przedmiotu oferty (w przypadku zakupu na Allegro lub innej platformie) listem lub drogą e-mailową, w celu ułatwienia likwidacji szkody WICKEY. W ramach oświadczenia gwarancyjnego klient otrzymuje bezpłatnie zamienniki wadliwych elementów drewna dotyczących zakupionego przedmiotu.

Jeśli wada nie wynika z rękojmi lub gwarancji, WICKEY zastrzega sobie prawo, w ramach czynności procesu gwarancyjnego, zwrotu od klienta poniesionych kosztów..